Mitä kestävä kehitys on?

Kestävän kehityksen ulottuvuus on laaja, ja 78 maan opetussuunnitelmien analyysi osoitti, että 55% käyttää termiä "ekologia" ja 47% käyttää termiä "ympäristökasvatus" - maailmanlaajuisista lähteistä Education Monitoring Report.
Yleisesti ottaen kestävä kehitys jakautuu pääasiassa kolmeen seuraavaan osa-alueeseen.
Ympäristönäkökohta - Resurssien kestävyys
Ympäristötekijöillä tarkoitetaan menetelmiä, jotka eivät tuhoa ekosysteemejä tai minimoita ympäristölle aiheutuvia vahinkoja, käyttävät luonnonvaroja järkevästi, kiinnittävät huomiota ympäristönsuojeluun, kehittyvät tai kasvavat resursseja käyttämällä, uusiutuvat tai pysyvät olemassa muille, käyttävät kierrätysmateriaaleja. ja uusiutuvat luonnonvarat ovat esimerkki kestävästä kehityksestä.Kannustaa uudelleenkäyttöön, kierrätykseen.
Sosiaalinen näkökulma
Se viittaa ihmisten tarpeiden tyydyttämiseen tuhoamatta illusorista ekosysteemiä tai minimoimatta ympäristölle aiheutuvia vahinkoja.Kestävä kehitys ei tarkoita ihmisten palauttamista primitiiviseen yhteiskuntaan, vaan ihmisten tarpeiden ja ekologisen tasapainon tasapainottamista.Ympäristönsuojelua ei voi tarkastella erillään.Ympäristölähtöisyys on tärkein osa kestävää kehitystä, mutta päätavoitteena on huolehtia ihmisistä, parantaa elämänlaatua ja turvata ihmisille terveellinen elinympäristö.Tämän seurauksena ihmisten elintaso ja ympäristön laatu ovat suoraan yhteydessä toisiinsa.Kestävän kehityksen strategioiden myönteinen tavoite on luoda biosfäärijärjestelmä, joka pystyy ratkaisemaan globalisaation ristiriitoja.

uutiset02

Taloudellinen näkökohta
Viittausten on oltava taloudellisesti kannattavia.Tällä on kaksi seurausta.Yksi on se, että vain taloudellisesti kannattavia kehityshankkeita voidaan edistää ja kestäviä;ympäristövahinkoja, tämä ei todellakaan ole kestävää kehitystä.
Kestävä kehitys korostaa kolmen elementin koordinoidun kehittämisen tarvetta edistää yhteiskunnan kokonaiskehitystä ja ympäristön vakautta.

Uutiset
Uutisia BBC:ltä
YK:n kestävän kehityksen tavoite 12: Vastuullinen tuotanto/kulutus
Kaikella, mitä tuotamme ja kulutamme, on vaikutusta ympäristöön.Kestävästi elääksemme meidän on vähennettävä käyttämiämme resursseja ja tuottamamme jätteen määrää.Matkaa on vielä pitkä, mutta parannuksia ja syitä toivoa on jo.

Vastuullista tuotantoa ja kulutusta maailmanlaajuisesti
Kestävän kehityksen tavoitteet
Yhdistyneet Kansakunnat on julkaissut 17 kunnianhimoista tavoitetta yrittääkseen rakentaa parempaa, oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta maailmalle.
Kestävän kehityksen tavoite 12 pyrkii varmistamaan, että valmistamamme tavarat ja tavarat sekä niiden valmistustavat ovat mahdollisimman kestäviä.
YK tunnustaa, että maailmanlaajuinen kulutus ja tuotanto – maailmantalouden liikkeellepaneva voima – perustuvat luonnonympäristön ja resurssien käyttöön tavalla, jolla on edelleen tuhoisia vaikutuksia planeetalle.
On tärkeää, että me kaikki olemme tietoisia siitä, kuinka paljon kulutamme ja mitä tämä kulutus maksaa paikalliselle ympäristöllemme ja muulle maailmalle.
Kaikki elämämme tavarat ovat tuotteita, jotka on täytynyt valmistaa.Tämä käyttää raaka-aineita ja energiaa tavoilla, jotka eivät aina ole kestäviä.Kun tavarat ovat tulleet käyttökelpoisiksi, ne on kierrätettävä tai hävitettävä.
On tärkeää, että kaikkia näitä tuotteita valmistavat yritykset tekevät tämän vastuullisesti.Ollakseen kestäviä niiden on minimoitava käyttämänsä raaka-aineet ja niiden ympäristövaikutukset.
Ja meidän kaikkien asia on olla vastuullisia kuluttajia, ottaen huomioon elämäntapamme ja valintojemme vaikutukset.

YK:n kestävän kehityksen tavoite 17: Kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi
YK tunnustaa ihmisvoimaisten verkostojen tärkeyden, sillä ne voivat vaikuttaa kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen sekä paikallisella että globaalilla tasolla.

Kumppanuudet maailmanlaajuisesti

Kestävän kehityksen tavoitteet
Yhdistyneet Kansakunnat on julkaissut 17 kunnianhimoista tavoitetta yrittääkseen rakentaa parempaa, oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta maailmalle.
Kestävän kehityksen tavoite 17 korostaa, että tarvitsemme vahvaa yhteistyötä ja kumppanuuksia kansainvälisten instituutioiden ja kansakuntien välillä, jotta voimme vastata planeettamme kohtaamiin haasteisiin.
Kumppanuudet ovat liima, joka pitää kaikki YK:n kestävän kehityksen tavoitteet yhdessä.Eri ihmisten, organisaatioiden ja maiden on toimittava yhdessä vastatakseen maailman kohtaamiin haasteisiin.
YK toteaa: "Yhteinen maailmantalous vaatii maailmanlaajuista vastausta varmistaakseen, että kaikki maat, erityisesti kehitysmaat, voivat käsitellä pahenevia ja rinnakkaisia ​​terveys-, talous- ja ympäristökriisejä toipuakseen paremmin".
Jotkut YK:n tärkeimmistä suosituksista tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat:
Rikkaat maat, jotka auttavat kehitysmaita velkahuojennuksessa
Rahoitusinvestointien edistäminen kehitysmaissa
Tekeminenympäristöystävällinenkehitysmaiden käytettävissä olevaa teknologiaa
Lisää merkittävästi vientiä kehitysmaista auttaaksesi tuomaan enemmän rahaa näihin maihin

Uutisia International Bamboo Bureausta

"Bambu muovin sijaan" johtaa vihreään kehitykseen

Kansainvälinen yhteisö on peräkkäin ottanut käyttöön politiikkaa muovien kieltämiseksi ja rajoittamiseksi sekä esittänyt aikataulun muovien kieltämiselle ja rajoittamiselle.Tällä hetkellä yli 140 maassa on selkeästi määritellyt asiaankuuluvat politiikat.Kiinan kansallisen kehitys- ja uudistuskomission ekologia- ja ympäristöministeriö totesi tammikuussa 2020 julkaistussa lausunnossa "Muovisaasteiden hallinnan edelleen vahvistamisesta": "Vuoteen 2022 mennessä kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta vähennetään merkittävästi , vaihtoehtoisia tuotteita edistetään ja muovijätettä kierrätetään. Energian käytön osuutta on lisätty huomattavasti."Britannian hallitus alkoi edistää uutta "muovirajoitusmääräystä" vuoden 2018 alussa, joka kielsi kokonaan kertakäyttöisten muovituotteiden, kuten muovipillien, myynnin.Euroopan komissio ehdotti vuonna 2018 "muovisen rajoitusmääräyksen" suunnitelmaa, jossa ehdotetaan ympäristöystävällisemmistä ja kestävämmistä materiaaleista valmistettuja pillejä muovipillien tilalle.Ei vain kertakäyttöiset muovituotteet, vaan koko muovituoteteollisuus kohtaa suuria muutoksia, erityisesti viimeaikainen raakaöljyn hinnannousu, ja muovituoteteollisuuden vähähiilinen muutos on välitön.Vähähiiliset materiaalit ovat ainoa tapa korvata muovit.